background

Genetische genealogie


Stichting Edmond Delhougne heeft een duurzaam partnerschap met de Universiteit Antwerpen gesloten om de expertise in genealogie te koppelen aan de huidige revolutie in de genetica en biomedische wetenschappen. Deze uitdaging wordt op academisch niveau gerealiseerd samen met genetisch genealoog prof dr. Maarten Larmuseau van de Katholieke Universiteit Leuven en Universiteit Antwerpen als onderdeel van de vakgroep erfgoedstudie.


Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met v.l.n.r. prof. dr. Marc Jacobs (Universiteit Antwerpen), mr. Alphons Rikken (secretaris-penningmeester), ing. Wilm Dols (voorzitter) en prof. dr. Maarten Larmuseau (KU Leuven en Universiteit Antwerpen).


Schrijn Dionysius bevat inderdaad schedel

Zaterdag 3 december 2022 is het kistje met de vermoedelijke stoffelijke resten van Dionysius de Kartuizer officieel geopend in de Caroluskapel te Roermond. Aangetroffen zijn een schedel en een bovenkaak, evenals enkele historische documenten.

Uit wetenschappelijk onderzoek onder leiding van prof. dr. Maarten Larmuseau moet blijken of het om de schedel van Dionysius gaat. Het onderzoek vindt plaats op verzoek van onze stichting in samenwerking met het bisdom Roermond.

Onze collecties

Wij beschikken over een grote collectie gegevens, bidprentjes en ansichtkaarten.