background

Bidprentjes

De stichting beschikt over een collectie van meer dan 1.000.000 bidprentjes, waarvan er ruim 600.000 zijn gedigitaliseerd. Op verzoek kunnen bidprentjes digitaal worden verstrekt. Er wordt gewerkt om de informatie via deze website toegankelijk te maken.


De collectie wordt in de loop van 2022 raadpleegbaar op www.archieven.nl onder de naam Collectie Delhougne via Bidprentjes Gemeentearchief Roermond.


Een bidprentje ('gedachtenisprentje' of 'doodsprentje') is een klein prentje, dat veelal wordt uitgegeven als aandenken bij het overlijden van een dierbare. Het vindt zijn oorsprong binnen de katholieke kerk.


De laatste decennia heeft het uitreiken van een gedachtenisprentje bij een uitvaart ook ingang gevonden bij niet-katholieke uitvaarten.


De oudste bidprentjes hebben enkel een voor- en achterzijde. Later werd een dubbelgevouwen A6-formaat gebruikt, waarbij de afbeelding aan de buitenkant staat en de gebedstekst binnenin.


Bidprentjes vormen een welkome ondersteuning bij genealogisch onderzoek.


Hebt u interesse om mee te werken aan het digitaliseren of sorteren van de collectie, dan vinden wij het fijn u als vrijwilliger te verwelkomen. Zie onder Vrijwilligers.

Collectie bidprentjes Winteraeken


Onlangs heeft onze stichting  een grote collectie bidprentjes in ontvangst mogen nemen.


Deze collectie bevat ca. 150.000 bidprentjes (waarvan duizenden van vóór 1900) en is verzameld door de heer Victor Winteraeken uit Hulsberg. De heer Winteraeken (1939) heeft deze unieke collectie in zijn leven opgebouwd en aan onze stichting geschonken zodat deze voor het nageslacht bewaard kan blijven. De collectie is een unieke aanvulling op onze eigen verzameling van meer dan 1 miljoen stuks.

De stichting zal de informatie op de prentjes digitaliseren en gebruiken bij genealogisch onderzoek.

De drie oudste bidprentjes uit onze pas verworven collectie "Winteraeken"

Wij zijn voortdurend op zoek naar bidprentjes om onze collectie aan te vullen. Heeft u nog bidprentjes of weet u er te vinden: laat het ons weten. We komen ze graag ophalen. Bij verzending per post worden de verzendkosten uiteraard vergoed. Ze krijgen bij ons een goede bestemming en zo weet u dat ze goed bewaard blijven.