(placeholder)

De "Edmond Delhougne penning" is bestemd voor een persoon, die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de promotie van de genealogie binnen het gebied van de Nederlandse en Belgische provincie Limburg. De penning wordt maximaal eens in de twee jaar en minimaal eens in de vijf jaar toegekend.


De toekenning geschiedt na beoordeling van een jury onder voorzitterschap van historicus A.M.P.P. (Guus) Janssen. Aan de penning zijn een gekalligrafeerde oorkonde en een bedrag van 500 euro verbonden. De penning en het geldbedrag worden door onze stichting beschikbaar gesteld. De penning is door kunstenares Tanja Webbers uit Heythuysen in brons uitgevoerd en draagt de beeltenis van Edmond Delhougne. Op de keerzijde wordt de naam van de laureaat vermeld en de datum van uitreiking.


https://lgog.nl/themas/genealogie/edmond-delhougne-penning


Tijdens de Genealogiedag Limburg op 12 maart 2016 is onder grote belangstelling in het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht voor de eerste keer de "Edmond Delhougne penning" door de heer Ger Koopmans, gedeputeerde van de provincie Limburg (cultuur) uitgereikt aan de genealoog Funs Patelski.


Uitreiking penning v.l.n.r. A. Rikken, R. Vroomen, F. Patelski, G. Koopmans

Uitreiking oorkonde

Op de 16e Genealogische Ontmoetingsdag Limburg op 13 oktober 2019 werd te Tongeren de tweede Edmond Delhougne Penning uitgereikt aan de heer Piet Severijns uit Tongeren door de heer Gerard Stassen, schepen van Tongeren, onder aanwezigheid van familieleden en vele belangstellenden in het auditorium van het Gallo-Romeins Museum.


https://www.tongeren-vandaag.be/index.php?id=8876

Schepen G. Stassen, P. Severijns en A. Rikken

De laureaat te midden van zijn familie en rechts schepen Stassen