background

Het bestuur

mr. A.J.A. Rikken, voorzitter


mr. N.W.M. Buis, secretaris


mr. H.H. Dethmers, penningmeester


ing. W.E.M. Dols, bestuurslid


prof. dr. M.H.D. Larmuseau, bestuurslid


mr. V.P.M.J. Mostart, bestuurslid


Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.

Daarnaast zijn de voorzitter en de secretaris, tezamen handelend, bevoegd om de stichting te vertegenwoordigen.


De bestuurders werken geheel om niet.

Zij ontvangen geen onkostenvergoedingen of vacatiegelden.

Anbi

Algemeen Nut Beogende Instelling.

De Stichting Edmond Delhougne is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor gewone en periodieke giften aan instellingen met een ANBI-status gelden bijzondere fiscale voordelen. Voor wat betreft de voorwaarden voor het doen van schenkingen/giften aan een culturele ANBI en de fiscale voordelen die dat met zich mee brengt, kunt u terecht op de website van de belastingdienst.


ANBI Informatie:

Naam: Stichting Edmond Delhougne

Kvk-nummer: 41066575

Fiscaalnummer: 802673004

Adres: Pierre Cuypersstraat 17, 6041XG Roermond

Contactgegevens:

telefoon: 0475 - 330 518

e-mail: info@stichtingedmonddelhougne.nl


Doelstelling:

Het bevorderen van de genealogie en streekgeschiedenis, in het bijzonder in de provincie Limburg en de aanpalende gebieden in Duitsland en België. Daarnaast verricht het instituut in opdracht van derden genealogisch onderzoek.Beleidsplan 2021-2025

Financiële overzichten