background
(placeholder)

Het instituut heeft de volgende publicaties uitgegeven of medewerking verleend aan de totstandkoming ervan. Deze boeken zijn te bestellen, zolang de voorraad strekt, door overboeking van het vermelde bedrag, vermeerderd met de  verzendkosten (binnen Nederland: bij meerdere boeken maximaal € 8,50) op rekening NL57 INGB 0001 0456 24 ten name van STG EDMOND DELHOUGNE met vermelding van de titel(s).

Stuur s.v.p. per e-mail de bestelling met uw adresgegevens.

Coenen / Koenen


genealogische aantekeningen over

Coenen / Koenen.

Roermond, 1984.   


€ 15,00 verzendkosten € 5,00

Dolmans


genealogie en familie-geschiedenis, samengesteld door J.H.M. Moers.

Roermond, 2003.   


€ 55,00 verzendkosten € 8,50

Genealogie Castermans


gevolgd door de kwartierstaten Castermans- Paulissen en Castermans-Rondas.

Roermond, 1982.   


€ 25,00 verzendkosten € 8,50

Genealogie Mertens


Stamboom gevolgd door drie kwartierstaten. Roermond, 1985.   


€ 35,00 verzendkosten € 8,50

De families Goumans

en Goemans


Stambomen van drie Venrayse families. Roermond, 1979.   
€ 15,00 verzendkosten € 5,00

Huldeblijk


Een bundel opstellen aangeboden aan de genealoog Jan J.M.H. Verzijl, bij gelegenheid van zijn 70ste verjaardag.

Roermond, 1967.   


€ 15,00 verzendkosten € 8,50

Moors / Moers


De familie Moors / Moers, Geschiedenis en genealogie. 1550 bladzijden in twee delen, Pellenberg (B) 2016.


€ 69,00 verzendkosten € 8,50

Kwartierstaat Eijssen-Oosterbaan


Kwartierstaat Eijssen-Alofs en Oosterbaan- Quant, samengesteld door Ir. L. Eijssen; tweede herz. druk.

Roermond, 1992.   


€ 30,00 verzendkosten € 8,50

Kwartierstaat Janssen-Neuhuys


Samengesteld door M.N.A. Janssen.

Sittard, 1984.   


€ 5,00 verzendkosten € 5,00

Kwartierstaat Schrijen-Lipperts


Gevolgd door genealogische aantekeningen over de families Schrijen en Lipperts. Roermond, 1979.   


€ 40,00 verzendkosten € 8,50

Liber Amicorum

Edm. M.A.H. Delhougne


Bundel opstellen aangeboden aan de genealoog Drs. Edm.M.A.H. Delhougne, bij gelegenheid van zijn 50ste verjaardag op 8 februari 1982. Roermond, 1982.

gebonden € 28,00 verzendkosten € 8,50

ingenaaid € 15,00 verzendkosten € 8,50

Limburgse Verwantschappen


Bijzondere familierelaties gebaseerd op de kwartierstaat Van der  Cruijs-Gilissen, door

Funs Patelski en  Marie-Anne van der Cruijs, Barjesteh van Waalwijk van Doorn & co, Gronsveld en Rotterdam 2012.


€ 60,00 verzendkosten € 8,50

Over Hersteld Maastricht


Over hersteld Maastricht (De Trajecto instaurato), Matthaeus Herbenus;

vertaald door M.G.M.A. van Heyst.

Roermond, 1985.   


€ 10,00 verzendkosten € 5,00

Rechtspraak in Roermond


Van Soeverein Hof van Gelre tot Rechtbank Limburg (1580-2012) door Berkvens,

A.M.J.A. / Bruggen, H.J.J.M. van der / Magnee, R.M.L.M., Uitgeverij Verloren, 2013.


€ 29,95 verzendkosten € 8,50

Roermondse Geslachten, deel II


Bevat 32 stambomen van Roermondse families, gevolgd door een 23-tal kwartierstaten. Roermond, 1961.  

€ 42,50 verzendkosten € 8,50

Scott


Genealogische aantekeningen over de familie

Scott samengesteld door J. Clerx.

Roermond, 1996.    
€ 15,00 verzendkosten € 5,00

Van Ass


Genealogie van een geslacht uit Midden-

Limburg, met aantekeningen over afstammelingen in vrouwelijke lijn; samen- gesteld door H.J.J. van Ass en H.J.J. Theunissen. Den Haag / Roermond, 1998.   
€ 45,00 verzendkosten € 8,50

Van der Sterren en Snellen


Genealogische aantekeningen over de families Van der Sterren en Snellen. Roermond, 1988.   € 25,00 verzendkosten € 8,50

Derde Limburgs Kwartierstatenboek


Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Zuid-Limburg en het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap met 170 kwartierstaten, 448 p. Maastricht, 2015.   
€ 31,45 verzendkosten € 8,50

De Limburgse Leeuw


Dit tijdschrift is verschenen vanaf 1952 tot en

met februari 1966.


Indien voorradig:

Losse nummers                                           €   2,50

Losse dubbelnummers                                €   6,00

Losse jaargang                                            € 15,00

Voor een volledig overzicht van door de stichting uitgegeven boeken zie onder Historie

Genealogie Lindelauf


Samengesteld door A.J.M. Sollet. Bevat naast de stamboom Lindelauf een parenteel van het echtpaar Winand Lindelauf en Maria Kornelia Wierts. Als losse bijlage een schematisch overzicht van de stamboom Lindelauf(f). Oirsbeek 1994.€ 25,00 verzendkosten € 5,50

Los schema € 7,50 incl. verzendkosten