background

Publicaties

Het instituut heeft de volgende publicaties uitgegeven of medewerking verleend aan de totstandkoming ervan. Deze boeken zijn te bestellen, zolang de voorraad strekt, door overboeking van het vermelde bedrag, vermeerderd met de  verzendkosten (binnen Nederland: bij meerdere boeken maximaal € 8,50) op rekening NL57 INGB 0001 0456 24 ten name van STG EDMOND DELHOUGNE met vermelding van de titel(s). Stuur s.v.p. per e-mail de bestelling met uw adresgegevens.

Coenen / Koenen

genealogische aantekeningen over Coenen / Koenen. 

Roermond, 1984.    

€ 15,00 verzendkosten € 5,00

Dolmans

genealogie en familie-geschiedenis, samengesteld door J.H.M. Moers. 

Roermond, 2003.    

€ 55,00 verzendkosten € 8,50

Genealogie Castermans

De kwartierstaten Castermans- Paulissen en Castermans-Rondas. 

Roermond, 1982.    

€ 25,00 verzendkosten € 8,50

Genealogie Mertens

Stamboom gevolgd door drie kwartierstaten.

Roermond, 1985.    

€ 35,00 verzendkosten € 8,50

De families Goumans en Goemans

Stambomen van drie Venrayse families.

Roermond, 1979.   

€ 15,00 verzendkosten € 5,00

Genealogie Mertens

Stamboom gevolgd door drie kwartierstaten.

Roermond, 1985.    

€ 35,00 verzendkosten € 8,50

Moors / Moers

De familie Moors / Moers, Geschiedenis en genealogie. 1550 bladzijden in twee delen, Pellenberg

(B) 2016.

€ 69,00 verzendkosten € 8,50

Kwartierstaat Eijssen-Oosterbaan

Kwartierstaat Eijssen-Alofs en Oosterbaan- Quant, samengesteld door Ir. L. Eijssen; tweede herz. druk. 

Roermond, 1992.    

€ 30,00 verzendkosten € 8,50

Kwartierstaat Janssen-Neuhuys

Samengesteld door M.N.A. Janssen. 

Sittard, 1984.    

€ 5,00 verzendkosten € 5,00

Kwartierstaat Schrijen-Lipperts

Gevolgd door genealogische aantekeningen over de families Schrijen en Lipperts.

Roermond, 1979.    

€ 40,00 verzendkosten € 8,50


Liber Amicorum Edm. Delhougne

Bundel opstellen aangeboden aan de genealoog Drs. Edm. M.A.H. Delhougne

Roermond, 1982.

gebonden € 28,00 verzending € 8,50 ingenaaid € 15,00 verzending € 8,50


Limburgse Verwantschappen

Bijzondere familierelaties gebaseerd op de kwartierstaat Van der Cruijs-Gilissen, door Funs Patelski en Marie-Anne van der Cruijs, Barjesteh van Waalwijk van Doorn & co, Gronsveld en Rotterdam 2012.

€ 60,00 verzendkosten € 8,50


Over Hersteld Maastricht

Over hersteld Maastricht (De Trajecto instaurato), Matthaeus Herbenus; vertaald door M.G.M.A. van Heyst. 

Roermond, 1985.    

€ 10,00 verzendkosten € 5,00


Rechtspraak in Roermond

Van Soeverein Hof van Gelre tot Rechtbank Limburg (1580-2012) door Berkvens, A.M.J.A. / Bruggen, H.J.J.M. van der / Magnee, R.M.L.M.,

Uitgeverij Verloren, 2013.

€ 29,95 verzendkosten € 8,50


Roermondse Geslachten, deel II

Bevat 32 stambomen van Roermondse families, gevolgd door een 23-tal kwartierstaten.

Roermond, 1961.  

€ 42,50 verzendkosten € 8,50


Scott

Genealogische aantekeningen over de familie Scott samengesteld door J. Clerx. 

Roermond, 1996.   

€ 15,00 verzendkosten € 5,00


Van Ass

Genealogie van een geslacht uit Midden-Limburg, met aantekeningen over afstammelingen in vrouwelijke lijn; samen- gesteld door H.J.J. van Ass en H.J.J. Theunissen.

Den Haag / Roermond, 1998.    

€ 45,00 verzendkosten € 8,50


Van der Sterren en Snellen

Genealogische aantekeningen over de families Van der Sterren en Snellen.

Roermond, 1988.   

€ 25,00 verzendkosten € 8,50

Derde Limburgs Kwartierstatenboek

Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Zuid-Limburg en het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap met 170 kwartierstaten.

Maastricht, 2015.    

€ 31,45 verzendkosten € 8,50

Genealogie Lindelauf

Samengesteld door A.J.M. Sollet. Bevat de stamboom Lindelauf. Als bijlage een schematisch overzicht van de stamboom Lindelauf(f).

Oirsbeek 1994.

€ 25,00 verzendkosten € 5,50 Los schema € 7,50 incl. verzendkosten


De Limburgse Leeuw

Dit tijdschrift is verschenen vanaf 1952 tot en met februari 1966.

Indien voorradig:

Losse nummers              €  2,50

Losse dubbelnummers   €  6,00

Losse jaargang              € 15,00


Voor een volledig overzicht van door de stichting uitgegeven boeken zie onder Historie