background

Cursussen

Nieuw project Stichting Edmond Delhougne

Vanaf begin deze eeuw maakt de discipline genealogie een stevige transformatie door, dankzij onder meer de digitaliseringsgolf en het DNA-onderzoek. Onze stichting denkt na over welke rol zij daarin kan spelen.

Voor deze uitdaging zijn wij een duurzame samenwerking aangegaan met academische partners. Vanaf september 2021 wordt dit gerealiseerd met de Universiteit Antwerpen - vakgroep erfgoedstudies en met genetisch genealoog prof. dr. Maarten Larmuseau (KU Leuven en Universiteit Antwerpen).

Academische studie ‘genealogie’ aan de UAntwerpen

Vanaf september 2021 wordt voor het eerst het keuzevak ‘genealogie’ georganiseerd binnen de ‘Master erfgoedstudies’ aan de Universiteit Antwerpen. Maarten Larmuseau is de docent en de Stichting Edmond Delhougne werkt mee aan de inhoudelijke invulling van dit keuzevak. De Stichting stelt daarbij hun archief en collectie ter beschikking van het onderwijs en de studenten. Ook andere geïnteresseerden hebben als vrije studenten de mogelijkheid het vak ‘genealogie’ te volgen.


Meer informatie: https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/voorouders-en-nakomelingen/ of mail ons via deze link.

Cursus ‘Genetische genealogie’ in Roermond

Op zaterdag 23 en 30 april 2022 (10:00 tot 17:00 uur) vond de eerste cursus genetische genealogie plaats in Roermond.


Op deze cursus, die in 2023 herhaald zal worden, is iedereen met interesse in genealogie en in de koppeling van het eigen DNA aan de familiegeschiedenis welkom. De cursus wordt gegeven door prof. dr. Maarten Larmuseau, genetisch genealoog aan de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven, bijgestaan door Ton van den Berg en Nadine Buis van Stichting Edmond Delhougne.

Eindcompetenties: De deelnemer is in staat om zich een accuraat beeld te vormen van wat genetische genealogie is. Hij/zij is zich bewust van de mogelijkheden en gevaren bij het koppelen van DNA aan de eigen familiegeschiedenis.

Hij/zij heeft voor zichzelf kunnen uitmaken of genetische genealogie al dan niet waardevol zal zijn voor het eigen onderzoek en kan desgewenst zelf aan de slag gaan met DNA-testen om genealogische vraagstukken op te lossen. Iedere deelnemer ontvangt een syllabus met onder meer een overzicht van artikelen en hoofdstukken die achteraf bruikbaar zijn om verder te oefenen met genetische genealogie.


DAG 1: ‘Het ABC van genetische genealogie’

Tijdens deze dag wordt ingegaan op de drie types van afstamming (juridisch, sociaal en biologisch), genealogie en de rol van DNA bij biologische afstamming. Er vindt een rondleiding plaats in het archief van de stichting en uitleg over het werk van Edmond Delhougne. Na de lunch is er onder meer ruimte voor een overzicht van onderzoeksvragen en de drie types van DNA-testen voor genealogen. Ook kunnen dan concrete vragen van cursisten voor dag 2 worden doorgegeven.


DAG 2: ‘De praktijk van genetische genealogie’

Tijdens deze dag is er ruimte voor een  korte reflectie over dag 1.

Vervolgens wordt ingegaan op een overzicht van de academische, professionele en commerciële praktijk, met focus op commerciële bedrijven voor genealogen. Er zullen tijdens deze dag een aantal casussen worden behandeld betreffende het autosomale DNA, het Y-chromosoom en het mitochondriaal DNA. Ook is er gelegenheid tot de bespreking van de onderzoeksvragen/methodieken van de deelnemers, zowel voor genetische genealogie als voor algemeen genealogisch onderzoek.


Locatie:

Stichting Edmond Delhougne, Pierre Cuypersstraat 17, 6041 XG Roermond,

tel.: 0475 - 330 518

e-mail: info@stichtingedmonddelhougne.nl


Kosten:

De kosten voor deze cursus, inclusief lunch en cursusmateriaal bedragen totaal € 95,-, vooraf te voldoen op bankrekening NL57 INGB 0001 0456 24 (BIC INGBNL2A) t.n.v. Stichting Edmond Delhougne. Deelname vindt plaats in volgorde van inschrijving.

Symposium ‘Hoe genetische genealogie ontsluiten voor de toekomst?’

Ons DNA is een archiefdocument met unieke informatie over onze voorouders. Genetisch onderzoek levert daarom nieuwe informatie en inzichten aan voor genealogen. Het is daarom belangrijk dat deze nieuwe gegevens veiliggesteld worden voor de toekomst!

Dit jaar wordt op een symposium het debat aangegaan hoe we DNA-gegevens zo goed mogelijk kunnen ontsluiten.

Zowel academici en professionele onderzoekers als genealogen en geïnteresseerden in genetische genealogie worden bij deze uitgenodigd om mee te debatteren. Het voornemen is om de uitkomsten van het symposium te publiceren. De exacte datum van het symposium moet nog worden bepaald.


Wil je reeds op de hoogte gehouden over dit symposium?

U kunt ons mailen via deze link.

Participatie wetenschappelijk onderzoek

Stichting Edmond Delhougne heeft een uitgebreid archief en documentatiecentrum alsook vrijwilligers in genealogie en streekgeschiedenis. Daarom wil de stichting deze expertise voluit ten dienste te stellen aan de wetenschap. De resultaten hiervan zullen bovendien ook weer de doelstellingen van de stichting verder stimuleren. De komende jaren zal de stichting daarom bijdragen aan het wetenschappelijk onderzoek onder leiding van Maarten Larmuseau aan de KU Leuven en UAntwerpen (genetische genealogie en genetisch erfgoed). Heb je interesse om ook als vrijwilliger aan de slag te gaan bij Stichting Edmond Delhougne?  

U kunt ons mailen via deze link.