background

Ontstaan & geschiedenis

Het Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis werd in februari 1957 te Roermond opgericht door genealoog drs. E.M.A.H. Delhougne (1932-2013). In 2016 is de naam gewijzigd in Stichting Edmond Delhougne. Het instituut heeft tot doel het bevorderen van de wetenschap der genealogie en streekgeschiedenis.

Het instituut wil haar doel onder meer bereiken door:

  bijeenbrengen, bewaren, ordenen en toegankelijk maken van collecties, gegevens, manuscripten en boeken

  verrichten van eigen onderzoek

  stimuleren van onderzoek en publicaties

  geven van cursussen genealogie

  verzorgen van publicaties in eigen beheer of in samenwerking met anderen


Het instituut heeft de beschikking over eigen huisvesting op Pierre Cuypersstraat 17-19, bestaande uit een bibliotheek, archief- en werkruimten.


De Stichting ontvangt geen overheidssubsidies, is een culturele ANBI en afhankelijk van eenmalige en periodieke schenkingen en giften van derden. Daarnaast worden financiële middelen verkregen door het verrichten van onderzoek, het verzorgen van genealogische publicaties voor derden en door de verkoop van eigen publicaties. Het werk wordt verricht door vrijwilligers. Zie onder Varia: vrijwilligers.

Publicaties

Boeken uitgegeven door het instituut.

- Roermondse Geslachten, deel I

- Roermondse Geslachten, deel II

- Genealogieën, deel I

- Genealogieën, deel II

- Genealogieën, deel III

- Genealogieën, deel IV

- Libellus Festivus

- Huldeblijk Jan J.M.H. Verzijl

- De Limburgse Leeuw, Jaargang IX t/m XIV, 1961-1966

- Kwartierstaat Schrijen-Lipperts

- De families Goumans en Goemans

- Liber Amicorum Edm. M.A.H. Delhougne

- Genealogie Castermans

- Genealogische aantekeningen over de familie Coenen/Koenen

- Kwartierstaat Janssen-Neuhuys

- Over hersteld Maastricht (De Trajecto instaurato)

- Genealogie Mertens

- Genealogische aantekeningen over de families van der Sterren en Snellen

- Dolmans, genealogie en familiegeschiedenis


Deze zijn deels slechts antiquarisch verkrijgbaar. Voor boeken, die nog leverbaar zijn,

zie onder Publicaties.

Foto impressies

Boeken uitgegeven door het instituut.