background

Inschrijving

op de cursus ‘Genetische genealogie’ in Roermond


geeft zich op als deelnemer aan de cursus 'Genetische genealogie' die - voor zover dit op grond van overheidsmaatregelen (COVID-19) is toegestaan - plaatsvindt op zaterdag 23 april en 30 april 2022 van 10:00 tot 17:00 uur op Pierre Cuypersstraat 17, 6041 XG Roermond.
Deze inschrijving wordt bevestigd door overboeking van het cursusgeld van € 95,- op bankrekening NL57 INGB 0001 0456 24 (BIC INGBNL2A) t.n.v. Stichting Edmond Delhougne met vermelding van 'cursus genetische genealogie' en naam van de deelnemer.
Deelname vindt plaats in volgorde van inschrijving en is mede afhankelijk van eventuele beperkingen en daarmee onder voorbehoud.
0%
Vul a.u.b. alle velden in en druk nogmaals op de verzend knop.